Gevel- en dakrenovatie renovatie van een Monumentaal Woonblok te Amsterdam.


Architect oorspronkelijk ontwerp: Heere van der Schaar
Bouwer: Heere van der Schaar
Locatie: Hondecoeterstraat - J. Obrechtplein - B. Ruloffsstraat

Jonge voegers worden node gemist

YASINMonumentaal Amsterdams Woonblok - Heere Van Der Schaar

‘Het geeft heel veel afwisseling’, vertelt Yasin, terwijl hij bezig is de stootvoegen van een monumentaal Amsterdams woonblok te herstellen. ‘Niet alleen voegen, maar ook reinigen van de gevels, metselen, ontroesten van gevelankers’. Hij is op dit moment een van de schaarse jonge vakmensen. En dan neemt het aantal gecertificeerde voegbedrijven ook nog eens af. Er is veel zorg over het behoud van dit ambachtsvak.

Schade aan metselwerk gevel
Marc Bohle richtte het gelijknamige gevelwerkenbedrijf 25 jaar geleden op. Specialiseerde zich onder meer in het restaureren en onderhouden van metselwerk. In zijn team van twintig mensen zit ongelooflijk veel kennis en kunde, vertelt hij. ‘Dat wil je op tijd kunnen overdragen op jonge mensen. Maar vindt die maar eens’.
Op de steigers rond het Amsterdamse woonblok werken Yasin en Jordy. Al het voegwerk moet worden vervangen. Roestend staal heeft veel schade aangericht, ook aan een erker die naar buiten is geduwd. Op de onderpui waren tien verflagen aangetroffen. Elk nieuw bedrijf dat zich op de begane grond vestigde, gaf de gevel een nieuwe kleur. ‘Na uitgebreid onderzoek hebben we over de verflagen een pasta gesmeerd, vervolgens dekens aangebracht waaronder een chemische reactie kon plaatsvinden. Zo werd de verf week en kon worden afgestoken. Met stoom onder lage druk konden we vrijwel alle laatste restjes verwijderen.’
JORDY