-  HISTORIE -1916: Latere Jacob Obrechtplein..

Onder Hondecoeterstraat 19 - Rechts het latere Jacob ObrechtpleinWoon-Complex met bedrijfsruimte en autopark
Heere van der Schaar (bouw: 1922-1925):

J. Obrechtplein - Hondecoeterstraat - Bartholomeus Ruloffsstraat - Bronckhorststraat  


Van Messel's automobiel bedrijf gevestigd vanaf de jaren twintig J. Obrechtplein.
Een overzicht van de enorme garage-complexen der firma Van Messel aan het Jacob Obrechtplein te Amsterdam.


Op 11 augustus 1923 verhuist van Messel's Automobiel Bedrijf van het Jaagpad a/d Omval naar de nieuw gebouwde garage en werkplaatsen aan het Jacob Obrechtplein 13-17 in Amsterdam.
Let op de garagedeuren..

Het Jacob Obrechtplein te Amsterdam waar de grootste en fraaiste garage van de hoofdstad Amsterdam te vinden is: een complex van garages, allen ingericht naar de eischen des tijds, en tezamen een heel blok beslaand.1925 - Bugatti Type 35
Complex: Hondecoeterstraat-Jacob Obrechtstraat-Barth. Ruloffsstraat-Bronckhorststraat met autopark, en Heere van der Schaar
Woon-Complex met bedrijfsruimte
H. van der Schaar:
Jacob Obrechtplein - Hondecoeterstraat - Bartholomeus Ruloffsstraat - Bronckhorststraat  

Bouwaanvraag door N.V. Van der Schaar's Bouwbureau  jaar 1920:
'Autopark met werkplaats showroom en woningen' getekend/ondertekend: Heere van der Schaar

Opening: 09 augustus 1923 van de garage met werkplaats,
tevens is op het binnenterrein sprake van een autopark (parkeren van automobielen), qua grootte de grootste in Amsterdam rond 1923).


Jaren 70 vorige eeuw, automobielbedrijf Lotus HollandGevelrenovatie in kwestie: rood omlijnd
- TOEKOMST -


Complex Van Der Schaar


Hondecoeterstraat - Jacob Obrechtplein - Bartholomeus Ruloffsstraat

Concept Gevel- Dakrenovatie
Plan-Zuid Amsterdam
Nieuwe Situatie
Architect: Jeroen de Vries Architecten
Opdrachtgever: Van Der Schaar Investments B.V.
Ingenieursbureau Van der Schaar

De voorgenomen renovatie kan worden onderverdeeld in:
- Gevelrenovatie;
- Dakrenovatie;
- Renovatie van Ramen en Deuren in de gevel;
- Optioneel: isolatie aan de binnenzijde van de voorgevel
                    of spouwisolatie.

Uitvoering behoudens onvoorzien:
voor de bouwvak 2021.M.b.t. de Gevelrenovatie

Getracht zal worden voorgaande restauraties (deels) te herstellen.
Het monumentale karakter van de gevel proberen beter tot z'n recht te laten komen.
Waar nodig worden reparaties uitgevoerd aan stenen, lateien en voegwerk.
Beschadigde stenen vervangen door nieuwe bijpassende gevelstenen.
Reinigen van de gehele gevel en waar nodig impregneren.


M.b.t. de Dakrenovatie

Oude dakbedekking wordt verwijderd.
Waar nodig nieuw zink en loodwerk aanbrengen.
Aanbrengen van dakisolatie die voldoet aan de nieuwe eisen ingaand per 01.01.2021.
Aanbrengen van nieuwe dakbedekking.
Waar nodig nieuw voegwerk van de schoorstenen en impregneren.


M.b.t. renovatie van Ramen en Deuren (Kozijnen) in de gevel;

Plaatsen van nieuwe houten kwaliteitskozijnen voorzien van HR++ glas.
Het geheel moet voldoen aan de nieuwe kwaliteits en isolatie eisen per 01.01.2021.
Het kozijn van het trappenhuis zal in de oude staat worden herstel met een de oude glas indeling voorzien van 3x2 draai-/kiepramen.
Kwaliteit bouwbeslag.

Omgevingsvergunning/Bouwvergunning voor het vervangen van de kozijnen is aangevraagd per 19.12.2020 bij het bevoegd gezag 'Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid'.

M.b.t. optionele onderdeel: isolatie aan de binnenzijde van de voorgevel.

Hierover volgt nadere informatie.
Bij uitvoering proberen te voldoen aan de nieuwe eisen m.i.v. 01.01.2021.
Het aanbrengen van een goede gevel-isolatie met vakbekwame aftimmering wordt vooralsnog als voorwaarde gesteld.Onderhavige site zal geregeld worden bijgewerkt tijdens de voorgenomen renovatie
1e/2e kwartaal jaar 2021:
ir. K.H. van der Schaar.De volgende bedrijven zijn uitgenodigd om aan onderhavig project deel te nemen.  


-----


-----
  

 -----


De omgevingsvergunning/bouwvergunning voor onderhavig project is inmiddels door de gemeente Amsterdam verleend.

Enkele data (planning!) van het project op locatie:

week 13 (29 maart a.s.) wordt gestart met schoonmaak/herstel van de plint (b.g.g.),
de kabels langs de plint worden waar mogelijk weggewerkt dan wel geordend;
met een hoogwerker wordt gecontroleerd of gevels middels de aanwezige spouw kunnen worden geïsoleerd.

week 20 (17 mei a.s.) worden de steigers geplaatst;
schoonmaak en herstel gevels w.o. het voegwerk;

week 26 (28 juni a.s.) start plaatsen nieuwe kozijnen.

Augustus a.s. oplevering project.


-----Schoonmaak gevel
Datum: 16 april 2021
Reinigen van de bedrijfsruimtenDatum: 23 april 2021
Reinigen van de grinddetails.
Dit soort gevelversieringen zijn o.a. terug te vinden in de gevel van
Huize Zonnehoek De Lairessestraat 90 waar Heere van der Schaar ook een aandeel in heeft gehad.Door alle betrokken partijen worden kosten noch moeite gespaard om het bouwwerk weer zoveel als mogelijk in de oude/originele staat terug te brengen.

In de houten kozijnen met HR++ glas komen ook de roeden weer terug en het kozijn in het trappenhuis wordt weer in de oude/originele staat teruggebracht (2x9 raamopeningen met 3x2 draai-/kiepramen voor de noodzakelijke ventilatie). Glas trappenhuis: gehard HR++ glas.


Kozijnoverzichten gevel:
Hondecoeterstraat - J. Obrechtplein - B. Ruloffsstraat


Aanzicht Kozijn trappenhuis met HR++-glas en draai-/kiepramen  


Van Messel's automobiel bedrijf gevestigd vanaf de jaren twintig J. Obrechtplein, waar destijds de grootste en fraaiste garage van de hoofdstad Amsterdam te vinden is.