-  HISTORIE -1916: Latere Jacob Obrechtplein..

Onder Hondecoeterstraat 19 - Rechts het latere Jacob ObrechtpleinWoon-Complex met bedrijfsruimte en autopark
H. van der Schaar (bouw: 1922-1925):

J. Obrechtplein - Hondecoeterstraat - Bartholomeus Ruloffsstraat - Bronckhorststraat  


Van Messel's automobiel bedrijf gevestigd vanaf de jaren twintig J. Obrechtplein


Complex: Hondecoeterstraat-Jacob Obrechtstraat-Barth. Ruloffsstraat-Bronckhorststraat met autopark, en Heere van der Schaar
Woon-Complex met bedrijfsruimte
H. van der Schaar:
Jacob Obrechtplein - Hondecoeterstraat - Bartholomeus Ruloffsstraat - Bronckhorststraat  

Bouwaanvraag door N.V. Van der Schaar's Bouwbureau  jaar 1920:
'Autopark met werkplaats showroom en woningen' getekend/ondertekend: Heere van der SchaarOpening: 09 augustus 1923 van de garage met werkplaats,
tevens is op het binnenterrein sprake van een autopark (parkeren van automobielen), qua grootte de grootste in Amsterdam rond 1923).


Jaren 70 vorige eeuw, automobielbedrijf Lotus HollandGevelrenovatie in kwestie: rood omlijnd
- TOEKOMST -


Complex Van Der Schaar


Hondecoeterstraat - Jacob Obrechtplein - Bartholomeus Ruloffsstraat

Concept Gevel- Dakrenovatie
Plan-Zuid Amsterdam
Nieuwe Situatie
Architect: Jeroen de Vries Architecten
Opdrachtgever: Van Der Schaar Investments B.V.


De voorgenomen renovatie kan worden onderverdeeld in:
- Gevelrenovatie;
- Dakrenovatie;
- Renovatie van Ramen en Deuren in de gevel;
- Optioneel: isolatie aan de binnenzijde van de voorgevel.

Uitvoering behoudens onvoorzien:
voor de bouwvak 2021.M.b.t. de Gevelrenovatie

Getracht zal worden voorgaande restauraties (deels) te herstellen.
Het monumentale karakter van de gevel proberen beter tot z'n recht te laten komen.
Waar nodig worden reparaties uitgevoerd aan stenen, lateien en voegwerk.
Beschadigde stenen vervangen door nieuwe bijpassende gevelstenen.
Reinigen van de gehele gevel en waar nodig impregneren.


M.b.t. de Dakrenovatie

Oude dakbedekking wordt verwijderd.
Waar nodig nieuw zink en loodwerk aanbrengen.
Aanbrengen van dakisolatie die voldoet aan de nieuwe eisen ingaand per 01.01.2021.
Aanbrengen van nieuwe dakbedekking.
Waar nodig nieuw voegwerk van de schoorstenen en impregneren.


M.b.t. renovatie van Ramen en Deuren (Kozijnen) in de gevel;

Plaatsen van nieuwe houten kwaliteitskozijnen voorzien van HR++ glas.
Het geheel moet voldoen aan de nieuwe kwaliteits en isolatie eisen per 01.01.2021.
Kwaliteit bouwbeslag.

Omgevingsvergunning/Bouwvergunning voor het vervangen van de kozijnen is aangevraagd per 19.12.2020 bij het bevoegd gezag 'Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid'.

M.b.t. optionele onderdeel: isolatie aan de binnenzijde van de voorgevel.

Hierover volgt nadere informatie.
Bij uitvoering proberen te voldoen aan de nieuwe eisen m.i.v. 01.01.2021.
Het aanbrengen van een goede gevel-isolatie met vakbekwame aftimmering wordt vooralsnog als voorwaarde gesteld.Onderhavige site zal geregeld worden bijgewerkt tijdens de voorgenomen renovatie
1e/2e kwartaal jaar 2021:
ir. K.H. van der Schaar.